Контакты

Валерия Шкурко

ТЕЛЕФОН: 8(918)-165-82-82
E-MAIL: valeriyashkurko@gmail.com

вк: vk.com/lerashkurko

instagram: @valeriyashkurko/